Välj ditt Knut – 
en liten bit Norrland i Stockholm.

English